paidodontiatrikh

οι γιατροί μας

Κωνσταντίνος Ι. Ουλής

Κωνσταντίνος Ι. Ουλής

Ο  Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Ουλής αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών και απέκτησε την ειδικότητα της Παιδοδοντιατρικής (1979-1981) και το  Master of Science στη Βιολογία στόματος από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Birmingham, Alabama των Η.Π.Α (1981-1982) και το Διδακτορικό του Δίπλωμα (PhD) από την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών (1986). Σήμερα είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει συγγράψει αρκετά κεφάλαια βιβλίων, σημειώσεις και πονήματα για Οδοντιάτρους και φοιτητές και έχει δώσει αρκετά μεγάλο αριθμό διαλέξεων σε Συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό ως προσκεκλημένος ομιλητής, ενώ υπήρξε και ο διοργανωτής και Συντονιστής δύο Πανευρωπαϊκών Workshops (2000 και 2009) στην Ελλάδα για τη δημιουργία των “ Guidelines for the Fluoride Usein children in Europe” .

 

Δραστηριότητες στον ευρύτερο οδοντιατρικό χώρο

 

Συνολική Διοικητική-Επαγγελματική-Συνδικαλιστική Συμβολή  στην Ελλάδα και το Εξωτερικό .

 

Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία:

 

·      Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1985

·      Διευθυντής Σύνταξης και υπεύθυνος για την επιμέλεια και έκδοση του περιοδικού “Παιδοδοντία (1987 – 1997)

·      Γενικός Γραμματέας του ΔΣ από το 1991-2000 και 

·      Πρόεδρος της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας για τα έτη 2000-2003 και 2006-2010.

 

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ):

 

·      Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το  1994 έως σήμερα

·      Συντονιστής της Επιστημονικής Επιτροπής για τα έτη (1997-2000)

·      Συντονιστής της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων (2003-2015)

·      Εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (ΣΕΟ)

 

Από τη θέση μου αυτή εκτός των άλλων συνέβαλα :

·      Με εισήγηση  σε συνεργασία με το ΕΚΕΒΥΛ και Νομικούς για τον τρόπο και τη διαδικασία    πιστοποίησης και έγκρισης Οδοντιατρικών προϊόντων να φέρουν την «έγκριση και τη σφραγίδα της ΕΟΟ».

·      Με Εισήγηση μαζί με τα άλλα μέλη Επιτροπής για τον επί πλέον χρόνο άσκησης  και την άδεια άσκησης του επαγγέλματος (Vocational training).

·      Στη δημιουργία της πρότασης «Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Στοματική Υγεία 2008-2012» του  Υπουργείου Υγείας, το οποίο στηρίχτηκε κυρίως στα  αποτελέσματα του επιδημιολογικού χάρτη της χώρας και τις προτάσεις μου για   βελτίωσή της Στοματικής Υγείας των Ελλήνων.

·      Στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγράμματος της ΕΟΟ με τίτλο «Πρόγραμμα προαγωγής και καταγραφής της στοματικής υγείας του Ελληνικού πληθυσμού» βάσει του οποίου :

α)   Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ο «Επιδημιολογικός χάρτης της χώρας» (2006-2009) και οι υποδομές να παρακολουθείται η πορεία των νόσων κάθε 5-8 χρόνια

β)   Υλοποιήθηκε για πρώτη φορά Πανελλαδική μελέτη για τη «Διερεύνηση των ανισοτήτων και της σχέσης Στοματικής Υγείας  και Ποιότητας Ζωής των Ελλήνων»

γ)   Δημιουργήθηκε το απαραίτητο υλικό, εγκρίθηκε και εφαρμόζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και  τους εκπαιδευτικούς η «αγωγή της στοματικής υγείας με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης»  στα Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας και από το 2016 και στα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία για παιδιά 3-6 ετών.

 

 

A.  Συμμετοχή σε Επιτροπές του Υπουργείου Υγείας για θέματα Στοματικής Υγείας

 

·      Πρόεδρος  Επιστημονικής  Επιτροπής Στοματικής Υγείας του ΚΕΣΥ με σκοπό την αξιολόγηση Οδοντιάτρων του ΕΣΥ για την επιλογή Συντονιστών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Απόφαση Υ3δ/5979/1994).

·      Μέλος της επιτροπής του ΚΕΣΥ για την ειδικότητα της Ορθοδοντικής που ορίσθηκε από τον Υπουργό Υγείας για τα έτη 1994-1995 και 1996-1997.

·      Μέλος της Επιτροπής Σχεδιασμού Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας  (Απόφαση ΔΥΙα/6503/19-6-95 έως 1996). 

·      Μέλος της «Επιτροπής Μετεκπαίδευσης και Συνεχούς Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων (ΕΜΣΕΟ)» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αρθ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/40473 Σχετ. : 31456

·      Μέλος της «Εθνικής Επιτροπής Στοματικής Υγείας» με αρθ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/123463/05 – από το 2005, όπου σαν Συντονιστής και σε συνεργασία με τα άλλα μέλη υποεπιτροπών συνέβαλλα στη δημιουργία και τελική αποδοχή από την ολομέλεια των ακόλουθων Εισηγήσεων:

α)     «Προφίλ του νέου Οδοντίατρου»

β)      «Μεταπτυχιακά – Ειδικότητες»στην Οδοντιατρική

γ)      «Οδοντιατρική εκπαίδευση» για το αύριο.

 

Γ. Διοικητική Εμπειρία στην Ευρωπαική Ενωση

 

I.       Ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας στις επιτροπές:

α)     Μέλος της Ομάδος εργασίας του Advisory Committee on the Τraining of Dental Practitioners (ACTDP):για τα έτη 1998-2001  συνέβαλλα στη τελική διαμόρφωση και ψήφιση των ακόλουθων Συστάσεων της Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ:

·        «Report and recommendations concerning competences for two specialist categories:  Orthodontics and Oral surgery”

·       «Report and recommendations on maintaining and updating competences after Basic Dental Training”

·       “Report and recommendations concerning pre-specialist training to further develop competences acquired during basic dental training”

·       “Report and recommendations on maintaining and updating competences after basic Dental training”

·       “Report and recommendations on core knowledge and understanding –prerequisites to achieving agreed clinical competences”

β)      Μέλος της Επιτροπής για Οικονομικά Θέματα και επαγγελματικά δικαιώματα του    Συμβουλίου της ΕΕ,  που είχε ασχοληθεί με:

1)   την αναθεώρηση των Τομεακών 78/686, 78/687

2)   των Οδηγιών του Γενικού Συστήματος 48/78, 95/51 και

3)   τη δημιουργία της Οδηγίας 19/2001

γ)      Μέλος Ομάδας εμπειρογνωμόνων «European Expert στην αποστολή TAIEX» της ΕΕ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των  Οδοντιατρικών  Σχολών και των διπλωμάτων τους για την επάρκεια των Οδοντιάτρων των υπό ένταξη νέων χωρών στην ΕΕ το 2005. 

 

II.        Ως εκπρόσωπος του επαγγέλματος (ΕΟΟ)  της χώρας μας στην ΕΕ:

 

α)     Μέλος του Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων - Council of European Dentists (CED): από το 2003 και Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας (ΟΕ) για την «εκπαίδευση και τα επαγγελματικά δικαιώματα» των Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (ΣΕΟ)(2010 -2015). Σαν Συντονιστής της ομάδας εργασίας (working Group) και με δικές μου Προτάσεις κατάφερα σε συνεργασία με την ΟΕ να δημιουργήσουμε μία σειρά ψηφισμάτων (Resolutions τα οποία μετά από ομόφωνη αποδοχή από την ολομέλεια του Συμβουλίου αποτέλεσαν Ευρωπαικές συστάσεις για όλα τα κράτη Μέλη και αυτά ήταν :

·       «The Bologna Process and Dental Training» και αφορά την εναντίωση του επαγγέλματος στους δύο κύκλους σπουδών της Bologna  November, 2005.

·        «The Profile of the Dentist of the Future» November 2007. που οριοθετεί το νέο ρόλο του Οδοντίατρου και τη κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η εκπαίδευση του Οδοντίατρου στο αύριο σε σχέση με Γενική και  Στοματική Υγεία

·    «Competences required for the Practice of Dentistry in the    European   Union    May 2009. Που προσδιορίζει το πλαίσιο Ικανοτήτων του Οδοντίατρου για την άσκηση της Οδοντιατρικής στην ΕΕ.

·   “Annex V.3/5.3.1 OF DIRECTIVE 2005/36/EC (PQD) May 2010. Που τροποποιεί το   κατάλογο μαθημάτων της Οδοντιατρικής εκπαίδευσης του Οδοντιάτρου που υπάρχουν στην Οδηγία 36/2005 από το 1978.

·   «The Use of Nitrous Oxide Inhalation Sedation in Dentistry” May 2012. Που συστήνει την χρήση του πρωτοξειδίου του αζώτου από τους οδοντίατρους στην ΕΕ και βάζει κάποιους κανόνες εκπαίδευσης και εφαρμογής.   

·   “CED-ADEE Joined  Resolution: Modernisation of the Recognition of Professional Qualification Directive Directive 2005/36/EC: Competences of dental practitioners” March 2013. Το επάγγελμα και τα Πανεπιστήμια σε κοινό ψήφιοσμα οριοθετούν τους τομείς Ικανοτήτων των Οδοντιάτρων για την άσκηση της Οδοντιταιτρικής στην ΕΕ.

·   “Continuing Professional Development of Dentists in the European Union” May 2013. Που συστήνει την εφαρμογή συστήματος συνεχους επιμόρφωσης των Οδοντιάτρων και βάζει κάοιους κανόνες και προυποθέσεις για τα κράτη Μέλη.

 

III.       Ως εκλεγμένο Μέλος της Ευρωπαικής Ακαδημίας Παιδιατρικής   Οδοντιατρικής (European Academy ofPaediatric Dentistry (EAPD):

 

·           Ιδρυτικό μέλος της από το 1989, μέλος του Δ.Σ από το 1992

·           Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 2ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Αθήνα, 1994

·           President Elect (1994-1996) και  Πρόεδρος για τα έτη 1996-1998

·           Past President για τα έτη 1998-2000.

·           Chairman of the Constitution Committee 2004-2010

Από τη θέση μου αυτή εκτός των άλλων συνέβαλλα :

·           Στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σελίδας της EAPD (eapd.gr) που χρησιμοποιούσε  η EAPD μέχρι πρότινος.

·           Στη δημιουργία των κανόνων διοίκησης (Standing orders) της Ακαδημίας 

·           Στην αναθεώρηση του καταστατικού της Ακαδημίας, σαν συντονιστής του «constitution committee

·           Στην διοργάνωση του 1ου  Πανευρωπαϊκού Workshop στην Αθήνα για τη δημιουργία  των «Προδιαγραφών χρήσης του φθορίου στην Ευρώπη», Λαγονήσι- Ιούνιος 1998 και στην αναθεώρησή τους σαν Συντονιστής

 

Στο 2ο Πανευρωπαϊκό Workshop στην Αθήνα για την επικαιροποίηση των «Προδιαγραφών χρήσης του φθορίου στην Ευρώπη», Αθήνα 2009.

Το ερευνητικό του έργο έχει διεθνή αναγνώριση και είναι επικεντρωμένο στην Επιδημιολογία των νόσων του στόματος και ειδικότερα στην αιτιοπαθογένεια,  τις στρατηγικές διάγνωσης και πρόληψης της τερηδόνας, με μελέτες της δράσης του φθορίου και των άλλων προληπτικών μέτρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση της τερηδόνας νόσου στα παιδιά. Έχει εκπονήσει πολλές ερευνητικές μελέτες και έχει συμμετάσχει σε αρκετά διεθνή και Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα με αποτέλεσμα να έχει περισσότερες από 100 επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες σε Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά που έχουν πάνω από 700 διεθνείς αναφορές.

Στην Ελλάδα είναι Μέλος του Δ.Σ της ΕΟΟ (1996- μέχρι σήμερα) και υπήρξε Πρόεδρος της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας(2000-03)(2006-09) , Πρόεδρος  και μέλος Επιστημονικών  Επιτροπών Στοματικής Υγείας του ΚΕΣΥ, Μέλος της επιτροπής του ΚΕΣΥ για την ειδικότητα της Ορθοδοντικής (1994-1997), Μέλος της Επιτροπής Σχεδιασμού Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Μέλος της «Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας» (2011-2013)κλπ.

Στην Ευρώπη υπήρξε Ιδρυτικό μέλος και Μέλος του ΔΣ (1990-2000) και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδιατρικής Οδοντιατρικής (EAPD) (1996-1998), Μέλος του Advisory Committee on the Τraining of Dental Practitioners (ACTDP) (1998-2001),Μέλος της Επιτροπής του Συμβουλίου της ΕΕ, ως εκπρόσωπος του ΥΠΕΠΘ, για την αναθεώρηση των οδηγιών (1996-2001). Μέλοςτου Council of European Dentists (CED)(1999-2015) και Πρόεδρος της Ομάδας εργασίας (WG)(2005-2015) του CED για την εκπαίδευση και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Οδοντιάτρων στην Ευρώπη.

Η μεγαλύτερη συμβολή του στο επάγγελμα και τη χώρα μας είναι ότι σαν Επιστημονικός υπεύθυνος συντονίζει και εφαρμόζει το«Πρόγραμμα Προαγωγής και Καταγραφής της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού» της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας μέσω του οποίου έγινε ο Πρώτος (2004) και ο δεύτερος (2014) Επιδημιολογικός χάρτης της χώρας μας και καθιερώθηκε από το Υπ. Παιδείας η αγωγή της στοματικής υγείας στα Σχολεία με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης.